Projektiranje

 

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno odlaganju, razvrstavanju i privremenom skladištenju pojedinih vrsta otpada. Reciklažno dvorište sadrži prostor za prihvat korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, limenke, plastika, zeleni otpad, ambalažni otpada, itd.), ali također sadrži i prostor za prihvat nekih vrsta opasnog otpada (lijekovi, otpadna ulja, baterije, toneri, akumulatori, itd.).

PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

Na temelju energetskog pregleda zgrade, izrađuje se arhitektonski projekt energetske obnove, koji između ostalog uključuje snimku postojećeg stanja, proračun potrebne toplinske energije za grijanje zgrade prije i nakon provedbe odabranih mjera, izračun ostvarivih ušteda itd. U ovisnosti o mjerama koje se projektiraju, izrađuju se i projekti strojarskih i elektrotehničkih instalacija.

Projekti energetske obnove zgrada sufinancirani su od strane različitih institucija, pa se uz kvalitetno i stručno izrađene projekte, mogu ostvariti sufinanciranja za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera energetske obnove zgrada i do 80%.

Pošaljite nam upit za uslugu: Projektiranje
Prethodni sadržaj:
Energetska učinkovitost
Sljedeći sadržaj:
Studije, planovi i programi