Energetska učinkovitost

 

Energetska učinkovitost zgrade znači upotrijebiti što manje energije za potrebe zagrijavanja i hlađenja prostora zgrade, pripremu tople vode, ventilaciju i klimatizaciju i sl., ali uz očuvanje određene razine udobnosti u zgradi.

Potrebe zgrade za energijom utvrđuju se provedbom energetskog pregleda zgrade.

 

ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Prvenstvena svrha energetskog certificiranja zgrada je probuditi svijest ljudi vezano uz energiju i njezinu potrošnju te nastavno, potaknuti promjenu (loših) navika i (pogrešnih) uvjerenja vezanih uz potrošnju energije i mogućnosti njezine uštede te finalno, dati konkretnije pokazatelje o potrošnji energije u zgradama. Ušteda energije nema samo financijsku isplativost u smislu „manja potrošnja – manji račun“, već se na taj način doprinosi zaštiti okoliša i na globalnoj razini.

Energetski pregled je postupak kojim se utvrđuje energetsko svojstvo zgrade, tj. količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom, koja se među ostalim koristi za zagrijavanje i hlađenje prostora zgrade, ventilaciju, rasvjetu i sl. Energetskim se pregledom prikupljaju podaci o potrošnji energenata i vode te utvrđuju karatkteristike građevnih dijelova zgrade.

Na temelju provedenog energetskog pregleda, provodi se niz analiza i proračuna, određuje enrgetski razred zgrade te izdaju izvješće o provedenom energetskom pregledu i energetski certifikat.

Sastavni dio izvješća su i prijedlozi mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti pojedinih građevnih dijelova, odnosno zgrade kao cjeline, koje se predlažu nakon detaljne analize proračunate i stvarne potrošnje energije u zgradi.

Postupak energetskog certificiranja zgrada provode ovlaštene osobe od strane nadležnog Ministarstva.

Pošaljite nam upit za uslugu: Energetska učinkovitost
Sljedeći sadržaj:
Projektiranje