Edukacija i savjetovanje

 

ZELENI URED

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici trebali redovito prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i materijal koji se koristi, a ujedno i povećala učinkovitost korištenja resursa te smanjio negativan utjecaj na okoliš. Aktivnosti Zelenog ureda se u prvom redu odnose na primjenu energetski učinkovitog ponašanja. Ljudski faktor je ovdje od velikog značaja, a rezultati i uštede ovise o spremnosti na promjene obrazaca ponašanja, ali i o stupnju educiranosti o ovoj tematici. Uvođenjem Zelenog ureda želi se utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energente i vodu kao i na materijal koji se koristi u uredima. Povećanjem energetske učinkovitosti svaka javna uprava i poslovni subjekt, osim pametnog gospodarenja energijom, ostvarenim financijskim uštedama mogu dodatno unaprijediti svoje poslovanje i ulagati u nove projekte i razvoj.

ZELENO POSLOVANJE

Zeleno poslovanje je projekt čiji je cilj uvesti sustavno gospodarenje okolišem, energijom i resursima te istovremeno obrazovati zaposlenike same organizacije ali utjecati i na sve ostale dionike. Zeleno poslovanje podrazumijeva sinergiju ekonomske dobiti, brige za okoliš u najširem smislu te socijalne uključenosti u zajednicu. Zeleno poslovanje podrazumijeva način poslovanja kod kojegnema negativnog utjecaja na lokalni ili globalni okoliš, zajednicu, društvo i ekonomiju.

Pošaljite nam upit za uslugu: Edukacija i savjetovanje
Prethodni sadržaj:
Gospodarenje otpadom