smanjenje troškova

 

Edukacija i savjetovanje

 
ZELENI URED

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici trebali redovito prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i materijal koji se koristi, a ujedno i povećala učinkovitost korištenja resursa te smanjio negativan utjecaj na okoliš. Aktivnosti Zelenog ureda se u prvom redu odnose na primjenu energetski učinkovitog ponašanja. Ljudski faktor je ovdje od velikog značaja,...

Pročitajte više  


Energetska učinkovitost

 

Energetska učinkovitost zgrade znači upotrijebiti što manje energije za potrebe zagrijavanja i hlađenja prostora zgrade, pripremu tople vode, ventilaciju i klimatizaciju i sl., ali uz očuvanje određene razine udobnosti u zgradi.

Potrebe zgrade za energijom utvrđuju se provedbom energetskog pregleda zgrade.

  ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Prvenstvena svrha energetskog certificiranja zgrada je probuditi...

Pročitajte više