energetsko stanje

 

Projektiranje

 
RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno odlaganju, razvrstavanju i privremenom skladištenju pojedinih vrsta otpada. Reciklažno dvorište sadrži prostor za prihvat korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, limenke, plastika, zeleni otpad, ambalažni otpada, itd.), ali također sadrži i prostor za prihvat nekih vrsta opasnog otpada (lijekovi, otpadna ulja, baterije, toneri, akumulatori, itd.).

PROJEKTI...

Pročitajte više  

Energetska učinkovitost

 

Energetska učinkovitost zgrade znači upotrijebiti što manje energije za potrebe zagrijavanja i hlađenja prostora zgrade, pripremu tople vode, ventilaciju i klimatizaciju i sl., ali uz očuvanje određene razine udobnosti u zgradi.

Potrebe zgrade za energijom utvrđuju se provedbom energetskog pregleda zgrade.

  ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Prvenstvena svrha energetskog certificiranja zgrada je probuditi...

Pročitajte više