energetska obnova zgrade

 

Projektiranje

 
RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno odlaganju, razvrstavanju i privremenom skladištenju pojedinih vrsta otpada. Reciklažno dvorište sadrži prostor za prihvat korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, limenke, plastika, zeleni otpad, ambalažni otpada, itd.), ali također sadrži i prostor za prihvat nekih vrsta opasnog otpada (lijekovi, otpadna ulja, baterije, toneri, akumulatori, itd.).

PROJEKTI...

Pročitajte više