elaborat

 

Studije, planovi i programi

 
ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM

Prema važećem Zakonu o gradnji, projektant je dužan prije izradeglavnog projekta zgrade, kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti, izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru.

Za zgrade s ploštinom korisne površine 50 m2 i većom, koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti i koje se griju na unutarnju temperaturu...

Pročitajte više