Usluge poslovnog savjetovanja

 

Edukacija i savjetovanje

 
ZELENI URED

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici trebali redovito prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjili troškovi za energente i materijal koji se koristi, a ujedno i povećala učinkovitost korištenja resursa te smanjio negativan utjecaj na okoliš. Aktivnosti Zelenog ureda se u prvom redu odnose na primjenu energetski učinkovitog ponašanja. Ljudski faktor je ovdje od velikog značaja,...

Saznajte više  

 

Gospodarenje otpadom

 
 

ESCO projekti

 

ESCO (Energy Service Company) model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti.

ESCO projekti financiraju se iz ostvarenih ušteda kroz određeno vremensko razdoblje, a ostvarene uštede sadržane su u troškovima za energente i održavanje. Područje poslovanja ovakvog tipa poduzeća može se...

Saznajte više  

 

Studije, planovi i programi

 
ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM

Prema važećem Zakonu o gradnji, projektant je dužan prije izradeglavnog projekta zgrade, kojim se ispunjavaju zahtjevi energetske učinkovitosti, izraditi Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru.

Za zgrade s ploštinom korisne površine 50 m2 i većom, koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti i koje se griju na unutarnju temperaturu...

Saznajte više  

 

Projektiranje

 
RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno odlaganju, razvrstavanju i privremenom skladištenju pojedinih vrsta otpada. Reciklažno dvorište sadrži prostor za prihvat korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, limenke, plastika, zeleni otpad, ambalažni otpada, itd.), ali također sadrži i prostor za prihvat nekih vrsta opasnog otpada (lijekovi, otpadna ulja, baterije, toneri, akumulatori, itd.).

PROJEKTI...

Saznajte više  
 

Energetska učinkovitost

 

Energetska učinkovitost zgrade znači upotrijebiti što manje energije za potrebe zagrijavanja i hlađenja prostora zgrade, pripremu tople vode, ventilaciju i klimatizaciju i sl., ali uz očuvanje određene razine udobnosti u zgradi.

Potrebe zgrade za energijom utvrđuju se provedbom energetskog pregleda zgrade.

  ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Prvenstvena svrha energetskog certificiranja zgrada je probuditi...

Saznajte više