Klijenti

 

Klijenti IQ Grupe

 

IQ Grupa surađuje s komercijalnim bankama, osiguravajućim kućama, jedinicama lokalne samouprave i investitorima iz različitih sektora.

Radi zaštite privatnosti naših klijenata, listu referentnih projekata šaljemo na zahtjev.