• ESCO (Energy Service Company) model predstavlja inteligentna energetska rješenja i u svijetu je prepoznatljiv kao naziv za poduzeće koje planira, izvodi i financira projekte iz područja energetske učinkovitosti. Cilj ESCO projekta je osigurati klijentu niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava.

  • Projekti energetske obnove zgrada sufinancirani su od strane različitih institucija pa se uz kvalitetno i stručno izrađene projekte, mogu ostvariti sufinanciranja za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera energetske obnove zgrada i do 80%.

  • Energetski pregled za velika poduzeća obvezna su provesti sva poduzeća koja se u smislu Zakona o energetskoj učinkovitosti smatraju velikim poduzećima. Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća ostavlja mogućnost poduzećima da odluče žele li provesti energetski pregled ili implementirati sustav upravljanja energijom sukladno HRN EN ISO 50001. 

 

— smanjenje ukupnih troškova

— zeleni ured

— zeleno poslovanje

ESCo projekti
 

— projekti energetske obnove zgrada

— reciklažna dvorišta

— prostor za prihvat otpada

Projektiranje